piątek, 7 czerwca 2013

Hello World!

No i zaczęło się..

Chyba każdy marzył kiedyś, aby zwiedzić świat i zobaczyć jego różnorodność. Zbadać wszystko samemu: obejrzeć, posmakować, usłyszeć to co inne od naszego i nowe. Niestety nie każdy ma taką możliwość. Ale jesteśmy harcerzami! Hmm.. pomyślmy, jak można by to zrobić bez ruszania się z miejsca? Od słowa do słowa i wymyśliliśmy. Będziemy pisać listy do innych, tak jak robiono to w dawnych czasach. Będziemy  badaczami, odkrywcami jak z dawnych lat!

Maybe everyone  dreamed about seeing the world and discover it's diversity. Explore everything by yourself: to see, to taste, to hear that whats different from our, and new. But not everyone has opportunity to do this. But we're scouts!  Let's think, how to do that without moving out of home? We were thinking and here we come! We are going to write old fashioned letter to other. We would be a researcher, explorer like from old time!

Jesteśmy zwariowaną grupą harcerzy z Chorzowa. Nasza czwórka jest bardzo ciekawa świata. Jak coś postanowi, to nie ma bata! Będziemy wymieniać się listami z drużynami z innych państw. Ustaliliśmy, że tym co odkryjemy podzielimy się z Wami na łamach naszego bloga.  Każdy z nas jest wyjątkowy, każdy ma inne spojrzenie na świat, a co za tym idzie, każdy ma tez inne pytania i wątpliwości, dlatego każdy z nas umieszcza w liście własny fragment.

We are crazy group of scouts from Chorzów. Our four is very interested in the world. When we make up ours minds there no excuse! We're going to change letters whit groups of scouts from other countries. We determine to divide our discovery with you at this blog. Every of us is unique, every os us has different look to world, so we have different question and second thoughts. We determine that every will put his own fragment


Jeżeli i Wy chcielibyście nas o coś zapytać lub abyśmy przekazali Wasze pytanie, dalej to piszcie! :)

If you want to ask us for something or to transfer your question  just write! :)